Ranch Services Oy
PALVELUT
 • Säilörehun teko
  • maissin korjuuseen RU 600 rivitön pää + silppurissa crackeri
 • Paalaus
 • Paalien tuubikäärintä
 • Niitto
 • Karhotus
 • Lietelannan levitys pintalevityksenä
 • Kuivalannan levitys (valokuva)
  • pystykelavaunulla sekä tarkkuuslevittimellä jolla onnistuu myös kalkin ja maanparannuskuitujen levitys.
 • Kesantomurskaus
 • Äestys
 • Pellon ja tienreunojen raivaus
 • Kuormaus ja kuljetustyöt (valokuva)
 • Nurmien täydennyskylvö (valokuva)
 • Paalien kuljetukseen TURVALLINEN 20tn lavetti.  Hydraulisidonta laidoilla, 4pyörä jarrut.
Kaakon Nettipalvelu Oy